Dnia 22 stycznia 2019 r. uchwalono ustawę dot. nowego prawa aborcyjnego w Nowym Jorku, zezwalającego na dokonanie aborcji nawet w jej ostatnim dniu w przypadku podejrzeń zagrożenia zdrowia i życia matki.

Aborcja w Nowym Jorku została tym samym wyjęta spod penalizacji i ujmowana jest jako kwestia zdrowia publicznego.

Do tej pory aborcja po 24. tygodniu ciąży w Nowym Jorku była nielegalna, z wyjątkami wskazanymi w ustawie. Jednocześnie właśnie w Nowym Yorku dokonuje się największej ilości aborcji.

Jaka jest Wasza opinia w tej kwestii?

Paula Gurazda

Więcej informacji znajdziesz tutaj.