Publikacje

Nasze publikacje stanowią przeglądy badań amerykanistycznych, poruszając zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, socjologii, filozofii, polityki oraz innych dziedzin.

Publikacje

In Search of the Euro-Atlantic Doctrine of Freedom of Speech

Książka dotyczy wolności słowa w krajach demokracji liberalnej konstytuujących tzw. sferę euroatlantycką. Celem publikacji jest odpowiedź na pytanie czy można mówić o jednej, wspólnej euroatlantyckiej doktrynie wolności słowa czy raczej o zbiorze poglądów odrębnych ze względu na poszczególne kraje lub strefy wpływów.

The United States of America: Foreign Policy and International Law

Dwujęzyczna monografia dotycząca dziedziny polityki zagranicznej (w tym m. in. dyplomacji) i prawa międzynarodowego. W publikacji poruszane są zarówno aspekty historyczne, jak i współczesne. Stanowi ona formę przewodnika po najważniejszych zagadnieniach historii USA na arenie międzynarodowej.

.

An Anchor of a Free Republic or a Relict of the Past? Gun Rights in Interdisciplinary Perspective

Publikacja naukowa dotycząca kontrowersyjnego i ponadczasowego tematu, jakim jest prawo do posiadania broni. Zagadnienie zostaje ukazane w ujęciu porównawczym: amerykańskim oraz europejskim.

The United States Constitution. From the Studies of the American Political System

Monografia naukowa stanowi przegląd zagadnień fundamentalnych dla amerykańskiego ustroju, jego historycznych korzeni oraz współczesnych wyzwań. W publikacji poruszono m. in. zagadnienia podziału władzy, roli Kongresu i Sądu Najwyższego USA oraz najistotniejszych praw i wolności jednostek, jakie gwarantuje amerykańskim obywatelom Konstytucja.

 

American Legal, Political & Economic Thought – Selected Problems (Volume I)

Monografia dotyczy amerykańskich koncepcji politycznych, ekonomicznych i prawnych, ich wybranych problemów oraz ich związków z doktrynami europejskimi. Publikacja porusza również kluczowe kwestie dla współczesnego świata, takie jak bezwarunkowy dochód podstawowy czy niezależność sędziowska.