Seminaria, warsztaty i spotkania

Nasze seminaria, warsztaty i spotkania to połączenie aktywnej nauki z dobrą zabawą.

Seminaria, warsztaty i spotkania

Bogactwo narodów Adama Smitha

6 marca 2019 r.

Każdy kto choć raz zetknął się z ekonomią, musiał słyszeć o Adamie Smithie. Mimo, że uważa się go ze teoretyka ekonomii, wypowiadał się on w sposób równie płomienny na tematy filozoficzne, prawne i polityczne, stąd interdyscyplinarny charakter naszych warsztatów. Swobodna wymiana poglądów gwarantowana!
Warsztaty poprowadzi Mikołaj Lewandowski – wiceprezes Center For American Studies